1 2

Cafeteria - Önkéntes nyugdíjpénztár

Az önkéntes nyugdíjpénztár előnyei
Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítással gondoskodhat az állami nyugdíjrendszerből járó nyugdíja érdemi kiegészítéséről. A tagsággal járó egyedülálló kedvezményekkel, úgy, mint az egyéni befizetései után járó 20% adó-visszatérítés vagy a kamatadó és járulékmentesség, biztosíthatja aktív éveiben megszokott életszínvonala fenntartását a nyugdíjas évekre.

Az állam évente 20%-kal támogatja a nyugdíjcélú öngondoskodást
Az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni befizetéseket az állam 20%-os (maximum 150 000 forint) adó-visszatérítéssel támogatja. Ez azt jelenti, hogy minden évben 150 000 forintot kaphat az egyéni nyugdíjszámlájára az államtól, ezzel is növelve a már megtakarított tőkeösszeget. Ezt az egyedülálló lehetőséget minden aktív korúnak érdemes kihasználnia! 

 Kamatadó és járulékmentes hosszú távú megtakarítási forma
Az önkéntes nyugdíjpénztárak nonprofit szervezetek, így rendkívül alacsony költséggel működnek. A beérkező befizetések csekély része kerül elvonásra a pénztári működési kiadások finanszírozására. További előnye, hogy a nyugdíjszámlán lévő megtakarítás befektetésre kerül és a megtermelt hozam folyamatosan gyarapítja a félretett összeget. A keletkezett hozam mentes kamatadó alól, és nem terheli járulékfizetési kötelezettség sem. Gondolja át, mennyit jelenthet 16% kamatadó, 6% egészségügyi hozzájárulás megtakarítása 20-30 év alatt! 

Előnyös a munkáltatónak és a munkavállalónak is
Nyugdíjcélú megtakarításának gyarapítását munkáltatója is támogathatja, ha béren kívüli juttatásként befizetést teljesít az önkéntes nyugdíjszámlájára. Munkavállalóként ez az ösztönzési forma a munkavállalók hosszú távú elkötelezettségét segíti elő. 

Névre szóló egyéni nyugdíjszámla
Az önkéntes pénztári nyugdíjszámlán lévő megtakarítás a belépési nyilatkozattétellel létrejövő magánjogi szerződés alapján kizárólag a Pénztártagé. Az önkéntes nyugdíjpénztárak a befizetett megtakarítást a Pénztártag saját nyugdíjszámlájára könyvelik le, így a megtakarítások folyamatosan nyomon követhetőek. 
Elhalálozás esetén a nyugdíjszámla a törvényes örökös(ök)re száll, azonban arra is van lehetőség, hogy a Pénztártag kedvezményezett(ek)et jelöljön meg. Mind az örökösök, mind a kedvezményezettek adó és illetékmentesen juthatnak hozzá a megtakarításhoz.