1 2

Cafeteria - Juttatási elemek és keretek


70. § (1a) Egyes meghatározott juttatásnak minősül:

a) a munkáltató által
aa) valamennyi munkavállaló (ideértve a munka törvénykönyvéről szóló törvény előírásai szerint a munkáltatónál másik munkáltató utasítása alapján a munkaszerződésében rögzített munkahelytől eltérő helyen foglalkoztatott munkavállalót is), vagy
ab) az előbbiek és/vagy elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató, duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgató, nyugdíjban részesülő magánszemély - ha nyugdíjazását megelőzően a munkáltatónál vagy annak jogelődjénél volt munkavállaló -, vagy
ac) az előbbiek és/vagy közeli hozzátartozóik
részére azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel (ideértve azt az esetet is, ha a termék, a szolgáltatás azonos értékben meghatározott keret terhére valamennyi, az előzőekben említett, juttatásban részesülő magánszemély számára ugyanazon termék- vagy szolgáltatáskörből azonos feltételekkel választható), feltéve, hogy a termék megszerzése (választása), illetve a szolgáltatás igénybevétele (választása) bármelyikük számára ténylegesen is elérhető;
b) a munkáltató által valamennyi munkavállaló (e rendelkezés alkalmazásában ideértve a munkáltatónál a munka törvénykönyvéről szóló törvény előírásai szerint a munkáltatónál másik munkáltató utasítása alapján a munkaszerződésében rögzített munkahelytől eltérő helyen foglalkoztatott munkavállalót is) által megismerhető belső szabályzat (pl. kollektív szerződés, szervezeti és működési szabályzat, közszolgálati szabályzat stb.) alapján
ba) több munkavállaló, vagy
bb) az előbbiek és/vagy elhunyt munkavállaló közeli hozzátartozója, szakképző iskolai tanuló, kötelező szakmai gyakorlaton lévő hallgató, duális képzésben hallgatói munkaszerződés alapján részt vevő hallgató, nyugdíjban részesülő magánszemély - ha nyugdíjazását megelőzően a munkáltatónál vagy annak jogelődjénél volt munkavállaló -, vagy
bc) az előbbiek és/vagy közeli hozzátartozóik
részére, azonos feltételekkel és módon ingyenesen vagy kedvezményesen átadott termék, nyújtott szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel (ideértve azt az esetet is, ha a termék, a szolgáltatás azonos módszerrel meghatározott keret terhére választható), feltéve, hogy a juttatásra jogosultak körét a belső szabályzat nem egyénileg, hanem a munkakör, a beosztás, a munkaviszonyban eltöltött idő, az életkor vagy más - munkaköri feladattal kapcsolatos teljesítménytől nem függő - közös ismérv alapján határozza meg.

Amennyiben betartjuk a fenti keretszabályokat, úgy – néhány kivételtől eltekintve 43,66% közteherre adhatunk (összeghatár nélkül) ingyenesen vagy kedvezményesen termékeket, szolgáltatásokat vagy ezekre felhasználható utalványt.
Az utalványokra vonatkozóan 2017-re az a szabály is megszűnik, hogy az általános fogyasztásra kész ételre szóló utalvány jövedelemként adózna. Így a fogyasztásra készétel utalvány is a fenti szabályokkal 43,66% teherrel adózik.

(4) Egyes meghatározott juttatásnak minősül
a) a 71. § (1) bekezdés b) szerinti juttatásnak az ott meghatározott értékhatárt meghaladó része;
b) a 71. § (1) bekezdés a) pontja szerinti pénzösszeg adóévi értékének az éves keretösszeget [71. § (6) bekezdés e) pont] meg nem haladó része és a 71. § (1) bekezdés b) pontja szerint - az ott meghatározott értékhatárokat meg nem haladóan - az adóévben biztosított juttatások együttes értékének az éves rekreációs keretösszeget meghaladó része.(4a)787 A (4) bekezdés b) pont alkalmazásában az éves rekreációs keretösszeg
a) - ha a munkáltató költségvetési szerv -
aa) évi 200 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
ab) a 200 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;
ac) évi 200 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg;
b) más munkáltató esetében
ba) évi 450 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll;
bb) a 450 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn;
bc) évi 450 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.
Amennyiben túllépjük a Széchenyi Pihenő Kártya egyes alszámláira vonatkozó keretösszeget, akkor a juttatás értékének 1,18 szerese után 15% személyi jövedelemadót és várhatóan 22% EHO-t kell fizetnünk.

Ugyanezzel a magasabb közteherrel kell számolnunk a határérték feletti részre akkor is, ha a béren kívüli juttatásokat (pénz és SZÉP Kártya) összeszámolva a teljes érték átlépi az éves (költségvetési szerveknél) nettó 200.000 forintos vagy nettó 450.000 forintos határt.
A 200.000 Ft és a 450.000 Ft-os keretek értékét a juttatás alapjául szolgáló a jogviszonyban töltött napokkal arányosan kell számolnunk. Tehát ha valaki fél évet töltött nálunk munkaviszonyban, akkor egy 100.000 Ft illetve egy 225.000 értékű határt kell figyelnünk.

 

 Cafeteria elem

Várható közteher 2017 januárjában

Munkahelyi étkeztetés

 Korlátozás nélkül 43,66%

Erzsébet-utalvány

Korlátozás nélkül 43,66%

Helyi bérlet

43,66%

Iskolakezdési támogatás

Korlátozás nélkül 43,66%

Önkéntes nyugdíjpénztár

Korlátozás nélkül 43,66%

Egészségpénztár, önsegélyező pénztár

Korlátozás nélkül 43,66%

Készpénz kifizetés cafeteriában (**) Évente 100.000 Ft-ig 34,22%

Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás alszámla (**)

Évente 150.000 Ft-ig 34,22%

Széchenyi Pihenőkártya szállás alszámla (*)

Évente 225.000 Ft-ig 34,22%

Széchenyi Pihenőkártya szabadidő alszámla (**)

Évente 75.000 Ft-ig 34,22%

Sportrendezvényre szóló belépő

Korlátozás nélkül adómentes

Kulturális belépő

Évente 50.000 Ft-ig adómentes

Óvoda, bölcsőde A költségek mértékéig adómentes
Mobilitás célú lakhatási támogatás A feltételek teljesülése esetén havonta a minimálbér 40-25-15 százalékáig adómentes

Lakáscélú támogatás

30% max. 5 millió Ft 5 évben - adómentes

Kockázati biztosítás (pl. egészség)

Havonta a minimálbér 30%-ig adómentesforrás: cafeteriatrend.hu